Kto som

Snímky ako z mesta duchov svedčia o ťažkom období. Ulice Trestu vyprázdnil strach zo šírenia nákazlivého vírusu. To je však už minulosťou. Do mesta sa pomaly vracia život. Ak chcete toto nádherne miesto navštíviť, som Vám  plne k dispozícii.
 
Ľubos

Toto som ja. Ľuboš, Váš sprievodca.

Pochádzam zo Slovenska a v regióne Friuli-Venezia Giulia (Furlansko-Júlske Benátky) pôsobím ako štátom uznaný turistický sprievodca. V hotelierstve a cestovnom ruchu pracujem už viac ako 30 rokov. Práca s ľuďmi je pre mňa dôležitá a prináša mi potešenie. Predtým som pracoval ako turistický sprievodca po Slovensku, Rakúsku a Maďarsku.

Mesto Trieste je mojím domovom už mnoho rokov. Krásne prístavné mesto, ktoré mi prirástlo k srdcu. Rád by som Vám svojimi prehliadkami mesto priblížil, vysvetlil jeho komplikovanú históriu,  porozprával o rôznorodej architektúre a ľuďoch rôznych národov, náboženstiev a kultúr, ktorí tu žili a žijú dodnes. Moje povolanie sprievodcu je pre mňa v prvom rade dlhoročným koníčkom, nie  prácou. Srdečne Vás pozývam na pohodové prechádzky mestom.

Bolo mi cťou, že som v máji 2019 mohol sprevádzať mestom rakúskeho arcivojvodu a toskánske knieža Markusa von Habsburg-Lothringena a jeho priateľov

Ak máte záujem o viac informácií ohľadne prehliadok mesta, kontaktujte ma a ja pri ich plánovaní rád zohľadním Vaše osobné potreby a želania.

Váš osobný sprievodca – Ľuboš Dzuro